Cục Quản lý Dược ra thông báo thu hồi toàn quốc lô thuốc đã được sản xuất từ 02 lô nguyên liệu Methyl pred ni solone

Theo đó, vào ngày 22/9/2022, Bộ Y tế- Cục quản lý Dược ra thông báo số 9343 / QLD-CL hu hồi toàn quốc đối với toàn bộ các lô thuốc đã được sản xuất từ 02 lô nguyên liệu Methyl pred ni solone ghi nhãn số lô: 04.1064- 191204 và số lô:04.1064-220107, nhà sản xuất Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd (Danh sách các lô thuốc do các cơ sở sản xuất thuốc báo cáo đính kèm).

Căn cứ vào các quy định về quản lý dược hiện hành của Việt Nam.

Căn cứ Văn thư của Công ty Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. phản ánh về việc 02 lô nguyên liệu Methyl pred ni solone ghi nhãn số lô: 04.1064- 191204 và số lô: 04.1064-220107, nhà sản xuất Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. đã nhập khẩu và sử dụng tại Việt Nam, nhưng nguyên liệu này không phải là sản phẩm của Công ty Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. sản xuất.

Căn cứ vào Văn thư của Công ty TNHH MTV Anpharma đề ngày 26/8/2022 và Văn thư của Công ty TNHH Hóa dược Hoài Phương đề ngày 26/8/2022 về việc báo cáo Công ty Bear Hill Co. Ltd nhận trách nhiệm về việc nguồn gốc 02 lô nguyên liệu Methyl pred ni solone ghi nhãn số lô: 04.1064- 191204 và số lô: 04.1064- 220107, nhà sản xuất Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. đúng là không phải sản phẩm của Công ty Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. sản xuất.

Căn cứ các báo cáo về việc sản xuất các lô thuốc từ 02 lô nguyên liệu Methyl pred ni solone ghi nhãn số lô: 04.1064- 191204 và số lô: 04.1064-220107 của các công ty: Công ty CPDP Trung ương I – Pharbaco; Công ty CP US Pharma USA; Công ty CPDP Quảng Bình; Công ty CPDP Tipharco.

Đọc thêm  Công ty TNHH Mỹ phẩm & Sắc đẹp Kamel ứng dụng giải pháp chống giả Smartcheck

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Thu hồi toàn quốc đối với toàn bộ các lô thuốc đã được sản xuất từ 02 lô nguyên liệu Methyl pred ni solone ghi nhãn số lô: 04.1064- 191204 và số lô: 04.1064-220107, nhà sản xuất Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd nêu trên (Danh sách các lô thuốc do các cơ sở sản xuất thuốc báo cáo đính kèm).
2. Các cơ sở sản xuất thuốc phối hợp với các nhà cung cấp và phân phốithuốc phải:
+ Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ký Công văn này, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các lô thuốc trong danh sách đính kèm nêu trên.
+ Gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trong vòng 18 ngày kể từngày ký Công văn này, hồ sơ thu hồi bao gồm số lượng sản xuất, ngày sản xuất,BM.CL.10.05/02số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bánbuôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TTBYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
3. Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi các lô thuốc không đúng qui định nêu trên; công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.
4. Các Sở Y tế có cơ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn kiểm tra và giám sát cơ sở sản xuất thuốc thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.

Đọc thêm  Xử lý gần 1.400 vụ buôn lậu, hàng giả tại Hà Nội

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VÀ CÁC LÔ THUỐC THU HỒI

 

 

Viết một bình luận